วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เพื่อน

ฉันแบ่งเพื่อนอยู่  3  ระดับ
ระดับแรก   เพื่อน  คือ คนรู้จัก
ระดับสอง  เพื่อน  คือ เพื่อนรัก
ระดับสาม  เพื่อน  คือ ครอบครัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น